Sopor & Återvinning

Här finner du allmän information kring grovsopor och återvinning.

 

Allmän information angående Grovsopor

Grovsoprummet är endast till för att slänga större förpackningar, kartonger och dylikt. Det är absolut förbjudet att slänga farligt avfall, elavfall eller möbler.

  • Om ni har mindre elavfall hänvisar vi till den mobila miljöstationen. Gå in på Stockholm Vattens hemsida för att se när bilen befinner sig i ert område. Där har de även en lista på saker man får lämna hos dem. 

  • Mediciner som gått ut lämnas på närmaste apotek.

  • Har man större artiklar, såsom möbler eller större elavfall, som är trasigt, hänvisar vi till Stockholms stads återvinningscentraler. Stockholm Vatten m. fl. andra företag, kan hämta och slänga möbler åt er.

  • Har man möbler, elartiklar och dylikt som fortfarande är fint och fungerande, hämtar större hjälporganisationer gärna det.

  • Kläder och skor slänges på återvinningscentralerna. Om de fortfarande är hela och rena kan de lämnas på second hand-butiker såsom Röda Korset, Emmaus m. fl. 

 

Vänligen respektera ovan förhållningsregler!

 

Matavfallsortering

Sortering av matavfall införs löpande i våra fastigheter och är nu på plats i de flesta av våra hus. Vissa hus där det är säckar, sopnedkast och sopsug har fått dispens, men kommer att få möjlighet att sortera ut sitt matavfall efter sommaren 2024. I dessa hus införs ett annat system där man kastar sitt matavfall i samma fraktion som restavfallet. 

Här kan du läsa mer om vad som får slängas och hur du sorterar matavfallet.

 

Fastighetsnära insamling (FNI)

Vi har börjat införa fastighetsnära insamling i våra hus där så är möjligt. Där kommer man att kunna kasta kartong, plast, glas, metall och tidningar i soprummen utöver rest- och matavfall.

Här kan du läsa vad du får kasta i dessa fraktioner, om miljörum finns i ditt hus.