Trivselregler

Allmänna regler för samtliga hyresgäster

 

  • Det är extra viktigt att visa hänsyn till varandra mellan kl. 22.00 – 07.00. Anpassa därför volymen på tv, dator och stereo så att du inte stör övriga boende. Tänk även på att inte spola mycket vatten nattetid, då det kan störa Era grannar.

  • Borra och spika inte i väggen efter kl. 20.00.

  • Tänk på att det är lyhört i trapphusen så smäll inte igen lägenhets- eller hissdörr efter Er, speciellt inte sent på kvällen.

  • Det är förbjudet att ställa t ex möbler, barnvagnar, cyklar, mattor m.m. i trapphuset pga. brandsäkerhetsskäl. Det försvårar även för städpersonalen att städa ordentligt.

  • För allas trevnad är det inte tillåtet att ställa soppåsen utanför Er ytterdörr, den luktar och kan ibland även läcka.

  • Det är inte tillåtet att röka i fastighetens allmänna utrymmen så som trapphus, hiss, tvättstuga, vind och källare. Släng inte heller Era fimpar ute på marken utan visa hänsyn mot Era grannar och plocka upp dessa.

  • Ha tillsyn över Era husdjur så de inte förorenar gårdar, springer lösa i fastigheten eller orsakar störande ljud.

  • Det är inte tillåtet att mata fåglar av hygieniska skäl, detta drar till sig skadedjur som möss och råttor.

  • Tvättstugan har alla hyresgäster gemensam tillgång till och ansvar för. Det betyder att Ni själv städar upp efter Er i tvättstugan. Den ska lämnas ren och fräsch, så som Ni själv vill tvätta i den. Vilka tvättregler som gäller hos Er hittar Ni i Er tvättstuga.

  • Anmäl genast fel och brister som uppstår i lägenheten. Om fel uppstår med en större skada som följd och Ni inte har anmält det, kan Ni bli ersättningsskyldig.

 

Tack för visad hänsyn!